KURULUŞ BİLDİRGESİ

EĞİTİMDİR Kİ BİR MİLLETİ HÜR, BAĞIMSIZ, ŞANLI, YÜKSEK BİR TOPLUM HALİNDE YAŞATIR VEYA BİR MİLLETİ, KÖLELİK VE YOKSULLUĞA TERK EDER.
Buradan Hareketle;

    Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak İGEDER, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün en yalın şekilde ifade ettiği eğitim anlayışına ve hedefine, önce kendi doğduğu büyüdüğü yerden başlayarak, ülkemizin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza kadar, ülkenin geleceğine ve eğitim sürecine olumlu katkıda bulunmak için kurulmuştur.

Memlekete ahlaklı, atılgan, olumlu, yaşadığı hayatı doğru idrak eden, başarılı, karekter sahibi, toplumsal sorumluluk taşıyan, bilimsel ilkelere, etik kurallara ve insan haklarına saygılı gençler yetiştiren eğitimcilerimiz, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için, yeni yollar bulmak, sorunlara yeni çözümler üretmek, yeni bakış açıları geliştirerek, eğitim seferberliğinde, yeni fikirleri paylaşacağımız her geçen gün sayıları artan yeni dostlarla, hedefine yürümek için örgütlenmiştir.

    İGEDER, ülkemizin barış, huzur ve güvene kavuşmasının ancak EĞİTİMLE mümkün olduğuna inanan, farklı yeteneklere sahip, özgür, politik sosyal, kültürel ve bireysel hiçbir art niyet taşımayan, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, ülkesi için tüm fedakârlıkları yapmayı göze alan eğitimcilerden meydana gelmiştir.

    Değişime ve gelişmeye açık tüm eğitimcilerin bir araya gelmesi gerektiğine inanan İGEDER, (2007 yılında) kurulduğu günden beri her geçen gün güçlenerek büyümektedir.

    Maddi ve manevi tüm kazanımlarını EĞİTİME aktaran EĞİTİMCİLERİMİZLE, kişilerin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve davranış biçimlerini geliştireceği süreçte, toplum standartlarını, inançlarını, yaşam kalitesini hak ettiği düzeye, doğru yollardan yükseltmek, yarınlarımızın şekillenmesinde İGEDER olarak yerimizi almak için elimizden geleni yapmaya hazırız.

    Özellikle Giresun'lu eğitimcilerin gurbette birbirlerini tanımalarına, birbirlerine destek olmalarına olanak sağlayacağına inandığımız İGEDER, hemşehrilerini tek çatı altında birleştirerek, onların kaynaşmasını, tanışmasını, birlik beraberlik içinde olmalarını sağlamak, sevinç ve üzüntülerini paylaşmak ve problemlerine ortak çözüm üretmeyi ilke edinmiştir.

İGEDER çatısı altında, tüm eğitimcilerimizin bir araya gelerek, ülkemizin eğitim-öğretim problemlerine çağdaş-kalıcı çözümler sunarak, toplumumuzun yaşanabilir bir toplum olmasına olumlu katkı sağlayacağımıza olan inancımız tamdır.

    İstiyoruz ki; yetişen nesillerin topluma intibakını sağlayarak milli kültürümüzü genç kuşaklara aktarmada, fert ve cemiyet hayatında denge ve ahenk meydana getirip, bir sentez ve özümleme hadisesinin hayat boyu süren bu etkileşiminde, ulusumuzun eğitim-öğretim süreçlerinde maddi ve manevi katkılarımız olsun.

    Hepimizin yakinen bildiği ve eleştirdiği Eğitim Öğretim problemlerimiz, sürekli yap boza dönüştürülen Milli Eğitim Sistemimiz ve nihayet gelişmişlik düzeyimizi gösteren eğitim seviyemiz konusunda, İGEDER olarak, problemlerimizin çözümünde payımıza düştüğü kadarının çözüm ortağı olmayı istediğimiz için örgütlenmekteyiz. Çünkü eleştirmek kolay ama çözümün bir parçası olmak zordur. Biz zora talibiz.

    Demokratik rejimlerde Sivil Toplum Kuruluşlarının toplum idaresi, siyaseti üzerinde bir baskı unsuru olduğu çok açıktır. Fikir beyan etmenin, kendini ifade etmenin demokratik sürece olumlu katkı sağlamanın yolunun STK lardan geçtiğini kabul etmeyenimiz yoktur.

    Bir elin nesi var iki elin sesi var anlayışıyla İGEDER olarak toplumumuzun eğitim kalitesini yükseltmek için hep birlikte tüm eğitimciler el ele verelim, mutlu-huzurlu ve barış dolu yarınları birlikte var edelim.

İGEDER'in eğitimci olmanın dışında alt-üst herhangi bir siyasi kimliği yoktur ve asla olmayacaktır.